AI reverse lookup dictionary

Example response:

आलस्य (ālasya) नाम

निष्क्रियताको अवस्था वा स्थिति, विशेष गतिविहीनता वा कार्यक्षमताहीनता जस्तो कि मानिसहरूले आमतौरमा आत्मीय वा शारीरिक क्षमता वा इच्छा देखाउँदैनन्।

मलाई आज आलस्य छ।

Etymology: यस शब्दको मूल भाषा संस्कृत हो। "आलस्य" भन्नाले संस्कृतमा "अलस्य" अर्थात "अलस्य" भन्ने अर्थ छ, जुन सामान्यतया आलस्य, काम वा कठिनाईलाई जन्म दिने गर्दछ।

Alternatives: सुस्ती, अकर्मण्यता, निष्क्रियता